Τροφοχιλιόμετρα

Υπολογίστε τα τροφοχιλιόμετρα, δηλαδή την απόσταση που διάνυσε μια τροφή από το αγρόκτημα μέχρι το πιάτο σας και δείτε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον http://www.foodmiles.com