Παζλ από τους μαθητές

 

Μέσα από Παζλ των παιδιών. Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό: