Σχέσεις Υποδειγματικές

Το σχολικό έτος 2021-2022, οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου Φίλιας με παρότρυνση του φιλολόγου τους συνέταξαν μία εργασία τριών παραγράφων, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου τους, η οποία αναφέρεται σε ποιο επίπεδο πρέπει να είναι οι σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους και με τους καθηγητές. Για να δούμε κάποια σαφή δείγματα της γραφής τους…