Τελικές Εργασίες A' Τάξης 2015

Βιωματικές δράσεις.

Αυτές είναι οι τελικές εργασίες των μαθητών της Α' τάξης.

Άντε και του χρόνου.