Δράση για τη διατροφή - σχολική επίδοση

Οι μαθητές της Α' Γυμνασίου Φίλιας το σχολικό έτος 2021 2022, στο πλαίσιο του 4ου κεφαλαίου της Νεοελληνικής Γλώσσας με παρότρυνση του καθηγητή τους ανέλαβαν υπεύθυνα μία πολυσχιδή δράση με τίτλο "Συμπεριφορές που προάγουν την υγεία με έμφαση στη διατροφική συμπεριφορά και η σχολική επίδοσή των μαθητών". Δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά, κατάφεραν να δώσουν απτά δείγματα της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους.