Διακρίσεις

  "Το σχολείο σας βραβεύθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας"


   Πανελλήνιος μαθητικός καλλιτεχνικός διαγωνισμός