Καθαρίσαμε την «Τζιχράντα»

Ο κύριος Σταύρος Σκαλοχωρίτης (Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της φίλιας) είχε μια ιδέα. «Δεν πάμε να καθαρίσουμε την Τζιχράντα». Όλοι μας ανταποκριθήκαμε με μεγάλη χαρά. Έτσι την τελευταία ημέρα μετά τις εξετάσεις φτάσαμε όλοι στην όμορφη παραλία των χωριών μας. Μαζέψαμε πολλά σκουπίδια και μείναμε να απορούμε πώς είναι δυνατό να γίνεται ένα τέτοιο μεγάλο έγκλημα σε μία τόσο όμορφη παραλία.

Αφού μαζέψαμε τα σκουπίδια, περίπου 30 τσουβάλια, ο κύριος Σταύρος μας κέρασε αναψυκτικό σε ένα από τα όμορφα καφενεδάκια της παραλίας .

Στο τέλος υποσχεθήκαμε ότι θα το ξανακάνουμε.