Περίπατος στον Αγιο Ιγνάτιο

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου πήγαμε εκδρομή στον ?Άγιο  Ιγνάτιο. Εκεί ο πατήρ Νικόδημος μας ξενάγησε στο μουσείο της μονής. Στο μουσείο υπήρχαν τρεις αίθουσες στη μία από αυτές υπήρχαν πολλές παλιές εικόνες πολλές από αυτές μοναδικές, η άλλη αίθουσα είχε χειρόγραφα πολλά τούρκικα και είναι η μεγαλύτερη συλλογή στην Ελλάδα. Η τρίτη κατά σειρά αίθουσα είχε όπλα Ελλήνων και Τούρκων, ένα απολίθωμα και πολλά οικιακά σκεύη. Μετά την ξενάγηση στο μουσείο όλα τα αγόρια με τους καθηγητές μπήκαμε στον ανδρικό ναό και είδαμε τις λεπτομέρειες στο τέμπλο. Τέλος, φύγαμε από εκεί  και πήγαμε στην Καλλονή για μιιάμιση ώρα και κάναμε βόλτα.