Περίπατος στο γήπεδο

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015, αφού κάναμε μάθημα την πρώτη ώρα, κάναμε τον τέταρτο μας περίπατο στο γήπεδο.

Εκεί με την βοήθεια της κ. Δέσποινας κάναμε και μετρήσεις εδαφοκάλυψης.