Στην παρούσα σελίδα αναφερόμαστε σε διάφορους φορείς, που με τη δράση τους, προάγουν τον πολιτισμό, τις παραδοσεις και την ανάπτυξη στα χωριά μας

 

  Συνεταιρισμός Γυναικών Φίλιας

 

  Συνεταιρισμός Γυναικών Σκαλοχωρίου