Ζητάμε συγνώμη

Ζητάμε συγνώμη γιατί ο ιστότοπος του σχολείου μας δεν ήταν διαθέσιμος για πέντε (5) περίπου ημέρες.

Αυτό έγινε εξ αιτίας τής μεταφοράς της βάσης δεδομένων του, στην νέα υποδομή του Πανελληνίου σχολικού δικτύου.

Άντε καλή αρχή. Καλορίζικες οι νέες υποδομές.