Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

εκπαίδευση σε όλα τα μαθήματα του. Οι καθηγητές θα αποστείλουν σε όλους τους μαθητές τους μέσω email, τα Link με τις εικόνικές τάξεις που έχουν δημιουργήσει στις πλατφόρμες e-me ή eclass και οι μαθητές θα βλέπουν το υλικό αφου κάνουν είσοδο με βάση το Όνομα Χρήστη και Τον Κωδικό που έβαλαν στην εγγραφή τους στο Παννελήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για βοήθεια υπάρχει υλικό στον παρακάτω σύνδεσμο http://vaigaiou.pde.sch.gr/2pekes/site/blog/2019/01/24/elearning/