Παρουσίαση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

 

Την τελευταία μέρα στο σχολείο μας οι μαθητές μας παρουσίασαν τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που διεκπεραίωσαν την σχολική χρονιά 2014 ? 2015.

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Βιωματικές δράσεις», πρώτα η Α τάξη παρουσίασε ένα από τα θέματα της που ήταν ο σχολικός εκφοβισμός και ακολούθησε η Β τάξη με το θέμα της που ήταν η βυζαντινή αρχιτεκτονική.

 

Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με την Γ τάξη και το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής που είχε αναλάβει με την βοήθεια του διευθυντή. Το πρόγραμμα είχε ως τίτλο «Γνωρίζω το ηλιακό μας σύστημα». Σε αυτό οι μαθητές με την βοήθεια της κ. Λυτσαρδοπούλου κατασκεύασαν, ανάμεσα στα άλλα, ένα τρισδιάστατο μοντέλο με μπαλόνια, χαρτί, μπογιές και άλλα υλικά.

 

Σύντομα θα επισυνάψουμε και τις παρουσιάσεις.