Φίλια

Η τοποθεσία του χωριού παλιά ήταν ποίο ψηλά, αλλά λόγω των επιδρομών των πειρατών οι οποίοι έπαιρναν  πολλά χρήματα και πολύτιμα  αντικείμενα, και προκειμένου να μην είναι ορατό από αυτούς, τρία αδέρφια (ή τρεις φίλοι, πάντα σύμφωνα με το θρύλο) αποφάσισαν να μεταφέρουν το χωριό στη σημερινή του θέση


 

η πλατεία

 

ο Άγιος Ταξιάρχης